• razgovor uzivo:

    0901-888-884

Aspekti Sunca - Sun­ce i Ve­ne­ra

Astroloski aspekti sunca i venere.

Aspekti Sunca - Sun­ce i Ve­ne­ra

Sun­ce i Ve­ne­ra

Konjukcija Sunca i Venere no­si lje­po­tu na fi­zič­kom ni­vou, ali i te­žnju oso­be ka lepim stva­ri­ma, uži­va­nju, za­ba­vi.

Otac je imao ne­ku bit­nu lju­bav u ži­vo­tu. Ako se radio o aspektu separacije ta lju­bav se do­go­di­la pre ro­đe­nja sa­me oso­be, a ako je apli­ka­ci­o­ni, lju­bav je bi­la po ro­đe­nju.

Mo­že bi­ti lju­bav pre­ma ože­nje­nom čo­ve­ku ili čo­ve­ku na po­lo­ža­ju.

Do­no­si popularnost i pu­bli­ci­tet i ta­kve su oso­be često omi­lje­ne kao vo­đe. Ovo je do­bar aspekt za umet­nost.Podeli na Facebook-u

objavio/la: Lena Marić

objavljen: 2014-07-30

pregleda:

ključne reči: sunce venera aspekti suncaBalkan astro centar - pozovite nase astrologe odmah: